tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
26 October | Löpen Om oss Kontakt
Massivt firande när restriktionerna togs bort
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,
PLiPP går mot börsen
Anders Kellman 118 Marknadsansvarig, PLIPP

Forskning

Aluminiumburk bästa förpackningen

Av Joel Olsson 2021-06-25
Aluminium 100% återanvändbart, i all evighet
Retur av plastflaskor ej möjlig. Undersökning beskriver aluminiumburken som överlägsen.

Retur av förpackningar eller nyanvändning av gammal förpackning är bara en del av miljöhänsyn och miljöpåverkan. Det är värt att undersöka förpackningarnas hela livscykel.

Om vi slipper tillverka dessa förpackningar igen motsvarar det 25 miljoner bilar

Internationella undersökningar har kommit fram till att aluminiumburk är bästa förpackning för drycker. Plastflaskor kommer inte i närheten av användbarhet om ens retur av dem är möjlig enligt Hell Energy.

Världens mest miljövänliga förpackning

Bolaget som är läskedrycktillverkare har först i världen  förbundit sig att bli tillverkare av världens mest miljövänliga förpackning. Hell-gruppen kommer i fortsättningen att bara använda återanvänt aluminium i sina förpackningar.

Aluminium är nämligen 100% återanvändbar, i all evighet. All idag använd  aluminiumförpackning  har tillkommit av återanvänd material till 75%.

I PET flaskors fall är återanvändningen 13% som är enorm skillnad. Det går inte att jämföra dessa olika förpackningar ur miljösynvinkel.

Störst potential

Metabolic oberoende miljöforskningsinstitut har analyserat och jämfört plast, glas och aluminiumförpackningars användbarhet ur miljöhänsyn och har konstaterat, att aluminiumförpackningar med sin cirkulations möjlighet har störst potential.
För närvarande i USA av all insamlad aluburkar återanvänds 80%, av all insamlade plast återanvänds till 13% och av all glas till 59%

Can Manufakturers Institut har undersökt dessa förpackningars påverkan av koldioxidutsläpp. Av all beräkning framkom att cirkulerad aluminium har bästa koldioxidreducerande påverkan. I USA har man just nu 45 miljard aluminiumburkar och om denna mängd förpackningsmaterial slipper vi tillverka igen det motsvarar  25 miljon bilar som man skulle kunna ta ur  trafik.

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com