tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
27 July | Löpen Om oss Kontakt
PLiPP går mot börsen
Anders Kellman 118 Marknadsansvarig, PLIPP
Höga temperaturer – fara för de äldre
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,
212 människor döda i de pågående upploppen i Sydafrika
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,

Digital & tech

Bengaluru – Indiens Silicon Walley

Av Anna Hagwall 2021-07-10
De anställdas medelålder är 31 år, en tredjedel av dem är kvinnor. De hör till den 0,1 % indier som tjänar mest. Bland 1,3 miljarder människor finns ingen brist på begåvningar trots att utbildningsnivån i Indien är mycket lägre än i Europa.
Världens viktigaste techcentrum. Indiskt metropolis mer attraktivt än originalet.

Gerd Höffner skär upp en gigantisk tårta i Siemens Healhineers Bengaluru Centrums matsal. De firar att deras bolag har fått utmärkelse, som den bästa arbetsplatsen. 1800 ungdomar ropar Hurra! Lyckan är fullkomlig. För Höffner är hela Bengaluru en bra arbetsplats.

Han jobbar som coach sedan 2002 och är sedan 2015 ansvarig för Siemens hälsotekniska affärs- och forskningsgrenar. Det är alltså han, som är chef för dessa ingenjörer, datatekniker, programmerare som jobbar i denna teknikens huvudstad. Orten var populär tidigare för outcoursing men idag en av världens viktigaste teknikcentrum.

De attraktiva och välbetalda jobben lockar begåvningarna hit och företagen i sin tur kämpar för att få de bästa

Här utarbetas och förverkligas de digitala strategier för ledande företag som Google, Microsoft, Goldman Sachs, Huawei och Siemens. Uppemot 1250 bolag har grundat liknande centrum i Indien, varav hälften i Bengaluru. Västerländska bolag lockas hit framför allt för att här kunna anställa landets bästa kompetenser billigt.

Bengaluru är en värdig konkurrent till Silicon Walley båda i storlek och i avancerad kunskap. De jobbar på sånt som AI, Big data, automatisering, lagring av information i molnsystem. Flera Tyska bolag är förstås här; Bosch redan från 2000, Siemens, Conti, Deutsche bank, Daimler, SAP, T-system, Airbuss med flera.

Gör Siemens topphemliga mjukvara

Gerd Höffners kontor ligger i Electronic City. Här görs en stor del av Siemens topphemliga mjukvara. Bakom tre säkerhetsdörrar samt en strålningssäker sluss finns en PET/CT scanner (för pozitronemissio tomografi och komputertomografi). Den är kapabel att genomlysa människans kropp in i minsta fiber.

Datan analyseras sedan med hjälp av AI och presenteras därefter som tredimensionell bild. Systemet visar exempelvis vilka tumörer som funnits och presenterar en diagnos för läkaren samt behandlingsmetod.

Foto: Datan analyseras sedan med hjälp av AI och presenteras därefter som tredimensionell bild.

En annan programmerargrupp utvecklar en mjukvaruassistent som ger en genomgripande bild av den sjukes tillstånd och föreslår terapier. Algoritmer analyserar data om den enskildes genuppsättning, livsväg, familj och sociala förhållanden, ekonomisk status osv. Varje patient får en digital tvilling där man testar behandlingarnas verkan. Allt för att förlänga liv.

De anställdas medelålder är 31 år, en tredjedel av dem är kvinnor. De hör till den 0,1 % indier som tjänar mest. Bland 1,3 miljarder människor finns ingen brist på begåvningar trots att utbildningsnivån i Indien är mycket lägre än i Europa.

Bengaluru på första plats

Av en lista som Economist sammanställt där man jämför 45 städer, kom Bengaluru på första plats i alla kategorier som utbud av arbetskraft, infrastruktur och finansiering.

Bengaluru är en modern stad med många utlänningar i stadsbilden, uteserveringar, på takterasser serveras nötkött, alkohol och det är väldigt lite prat om politik och religion. Även när det är mörkt är staden säker.

Redan under den brittiska kolonialtiden var staden populär för sitt milda klimat, fina natur och att här fanns en stor rymdforskningcenta samt fem stora indiska statliga bolag. Ingenjörerna strömmade hit och utbudet har bestått och ökat avsevärt . När tech-boomen började så fanns kompetent folk redan på plats.

Välbetalda jobb lockar begåvningar

De attraktiva och välbetalda jobben lockar begåvningarna hit och företagen i sin tur kämpar för att få de bästa. Lönerna är höga, i nivå med västeuropeiska för de bästa men på lägre kompetensnivåer är mindre. Lönerna ökar dock nästan på ett ”obscent” sätt. Allting är inte perfekt heller. Infrastrukturen är bräcklig, ibland är det strömavbrott flera gånger om dagen.

En fjärdedel av Indiens invånare kan inte läsa och skriva, hälften av människorna jobbar i jordbruket. Till den eviga konkurrenten Kina är Indien bara ett löfte, genombrottet saknas. Vissa tycker att jämförelsen är orättvis för Indien är en demokrati. De tyska bolagen tar mindre risk i Indien, för landet ät rättsäkert och chansen är stor att investeringarna blir mycket, mycket lönsamma.

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com