tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
17 May | Löpen Om oss Kontakt
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist,

Naturvetenskap

Gästprofessur i Kina i reogjutning

Av Anders Jarfors 2021-04-22
Professor Anders E. W. Jarfors blir här utnämd till gästprofessor vid State Key Laboratory for Advance Forming vid China Academy of Machinery Science and Technology av Professor Shan Zhongde
Gjuteriindustrin står inför nya utmaningar och det är i Kina som nya processer och applikationer utvecklas. Tydligt här är en mycket stark utveckling av flera reogjutningsprocesser för elektronik och bilindustrin och därför har en gästprofessur inrättats vid State Key Laboratory of Advanced Forming

Vid Jönköping University uppfanns den så kallade RheoMetal-processen av Dr Magnus Wessen och Dr Haiping Cao, som de sedan drivit vidare. I Kina har denna process anammats av två företag och China Academy of Machinery Science and Technology har byggt en forskningsverksamhet kring denna process och tillhörande maskinutveckling. I Sverige har företag som COMPtech, Mönsterås Metall AB och Fueltech Sweden AB implementerat dessa i sin produktion.

Både Magnus och Haiping har lämnat Jönköping University där utveckling och forskning kring denna process fortsatt, med implementering inom gjutning av komponenter för elektronik, marina applikationer och för lastbilar. Fördelen med processen är minskad kassation, minskat verktygsslitage. Rätt använd värmebehandlingsbarhet utan mycket kompicerad process. Dessa fördelar gör processen attraktiv för gjuterierna och idag med en ökad aluminiumanvändning även attraktiv inom fordonsbranchen då utmattningshållfastheten blir god.

Idag drivs reogjutningsforskningen ihuvudsak av Professor Anders E. W. Jarfors, där nya landvinning gjorts i just förståelesen för hur slurryn bildas och hur dess kvalitet kan förbättras. I detta arbete har även ett samarbete med Kina inletts, finansierat av den kinesiska staten som möjliggör processutvecklingsstudier som annars inte hade varit möjliga i Sverige. Den kunskap som tagits fram i Kina har redan gynnat svenska företag som har förbättrat sin produktkvalitet. 

Hållbar tillverkning är mycket viktig i Kina och därför är just forskning på slurrykvalitet viktig och då framförallt hur oxidproblematik kan hanteras i processen. Oxider är i återvunnen aluminium ett av de största hindren för att kunna tillverka utmattningshållfast aluminiumgods med ökade mängder omsmält material. Det är i detta arbete som gästprofessuren kommit till.

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com