tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 January | Löpen Om oss Kontakt
75-årig man hittades död i lägenhet
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,
Massivt firande när restriktionerna togs bort
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,

Industri & teknik

Google-läcka avslöjar vinklade sökresultat

Av Mats Holmström 2018-11-28
En sökmotor så dominerande som Google kan anses utgöra samhällskritisk infrastruktur och bör enligt kritiker istället underställas offentlighetsprincipen.
Läckt mailkorrespondens mellan Googleanställda avslöjar medveten manipulation av sökalgoritmen. Ska ha gett förtur till ”viktiga organisationer" närstående sökmotorjätten.

Det är en läckt mailkorrespondens mellan Google-anställda som ägde rum i början på januari förra året som visar att företaget medvetet manipulerat algoritmerna i sin sökmotor för att ge förtur till några utvalda ickestatliga organisationer som sägs ha nära band till sökmotorjätten. Det rapporterar Storbritanniens näst största dagstidning Daily Mail.

Gett förtur till ”viktiga organisationer”

Korrespondensen som ägda rum i början på januari förra året visar hur den högt uppsatte Google-chefen ger sitt medgivande till att låta organisationer med nära koppling till Google förtur till topplaceringar i sökfältet.

En okontrollerad sökmotorjätte riskerar att gå utländska ärendens intressen och i det fördolda snedvrida den politiska debatten

Det är med en ny funktion kallad ”Google Highlights” som företaget gett förtur till en rad ickestatliga organisationer att direkt påverka resultatet som visas för specifika sökfraser i sökmotorn.

Riskerar kringgå demokratin

Alltfler oroande röster höjs nu för att en sökmotor som Google, med nästintill monopolliknande marknadsställning riskerar att kringgå demokratins spelregler om den inte agerar opartiskt. En sökmotor så dominerande som Google kan anses utgöra samhällskritisk infrastruktur och bör enligt kritiker istället underställas offentlighetsprincipen och tillgängliggöras transparent och lika för alla.

Läckor som den Daily Mail nu rapporterar om, visar att det inte är osannolikt att en okontrollerad sökmotorjätte riskerar att gå utländska ärendens intressen och i det fördolda snedvrida den politiska debatten utan att allmänheten ens lägger märke till det.

Men tack vare modiga whistleblowers, med hjärta för frihet, har storföretagen ögonen på sig och kommer även framledes få svårt att påverka den ”allmänna opinionen” bortom allmänhetens vetande. 

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com