tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 May | Löpen Om oss Kontakt
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist,

Hälsa & sjukvård

Swing Ping Pong som hälsoförebyggande forskningsinsats

Av Lars Kristén 2014-06-03
För forskargruppen inom Idrott-hälsa-fysisk aktivitet (IHF-gruppen) vid Högskolan i Halmstad står ett gediget samhällsengagemang i fokus. Syftet med IHF-gruppen är att marknadsföra och utveckla forskning inom områdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Inom två övergripande områden tävlingsidrott och kombinationen hälsa och fysisk aktivitet arbetar forskargruppen förebyggande med hjälp av fysiska och psykologiska förklaringsmodeller. Forskningen som i dag håller hög internationellt klass lockar ett 20-tal forskare, lärare och doktorander, nu vill gruppen än mer involvera näringslivet i och utanför regionen.

IHF-gruppen är en av de tre forskningsgrupper som ingår i CVHI, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott vid Högskolan i Halmstad. I dag är också ett 20-tal intressenter från Hallands Idrottsförbund, Halmstads kommun, Region Halland och Specialpedagogiska Skolmyndigheten knutna till projektet.

Arbete i projektform

För IHF-gruppen känns det självklart att arbeta i projektform nära sina samarbetspartners för att det ska bli så verklighetsnära som möjligt - allt med hälsoperspektivet för samhället i stort som en sammanhållande kraft. Nu vill gruppen utvidga sig och söker fler externa partners för att utveckla projekten och bygga broar mellan offentligt och privat.

Professor Urban Johnson med forskning kring idrottsskador och rehabilitering, koordinerar i dag ett team med fokus på psykologiska perspektiv på skador och rehabilitering.

 - Vi tittar bland annat på psykologiska faktorer som kan föregå en idrottsskada och väger in faktorer som daglig stress och bristande koncentrationsförmåga i våra analyser. För oss är det de förebyggande behandlingsformerna som är de intressanta. Rehabiliteringen är en annan del där vi tittar på hur en människa kan hjälpas tillbaka till funktionell status, säger Urban.

Hälsa & livsstil

Inom området hälsa & livsstil märks Gunvi Johanssons forskning, vars tema är tandhälsa i relation till livskvalitet. Hon tittar på hur den orala hälsan påverkar den fysiska hälsan i övrigt.

För Gunnar Johansson däremot är det hur hälsosam kost, fysisk aktivitet och övervikt står i relation till varandra. I den forskningen märks uttrycket MOR som står för matordning på recept, där ett antal försökspersoner instrueras att äta i en viss matordning. Studien har som syfte att ge svar på övervikt och fetma i Sverige.

Swing Ping Pong är en boll på lina som sitter i en dosa som kan fästas på lämplig plats

Inom IHF-gruppen pågår det också forskning på området anpassad fysisk aktivitet och handikappidrott för barn med funktionsnedsättningar. Universitetslektor Lars Kristén med forskningsteam har beviljats medel från NORDPLUS, Nordiska ministerrådet för en studie inom samarbetsorienterat lärande. I arbetet står kamratstödet för barn med funktionsnedsättningar i fokus.

Swing Ping Pong sätter Sverige på kartan

Ett kamratstöd kan vara att ett barn tar ett eget initiativ och hjälper ett annat barn i skolundervisningen i idrott och hälsa.

- Vi är stolta över ett projekt vi kallar Swing Ping Pong. Det är ett hjälpmedel som gör det möjligt att spela bordtennis för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och har tagits fram på forskningsnivå i samarbete med en uppfinnare. Swing Ping Pong är en boll på lina som sitter i en dosa som kan fästas på lämplig plats, säger Lars Kristén.

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com