tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
20 June | Löpen Om oss Kontakt
Virtuella Ung Cancer Milen blev en succée
Tomas Andre 184 tfVD, RaceONE
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care

Hälsa & sjukvård

Innovationer för morgondagens vård

Av Peter Hult 2013-09-19
NovaMedTech; ett framgångsrikt nytt koncept där nya medicintekniska produkter har identifierats, getts stöd och nått ut på marknaden

NovaMedTech bygger på en verkningsfull och effektiv nätverks- och innovationsmodell där ett flertal nya produkter & tjänster sett dagens ljus på marknaden. Modellen bygger på en långsiktighet med ett helhetstänk, där en idé ges stöd hela vägen från koncept till marknad.

Aktörernas möjlighet att förverkliga sina idéer, starta och driva företag och ta produkter ut på marknaden har realiserats. Detta har blivit möjligt genom vår fokusering på entreprenörskapsåtgärder, vårt breda nätverk, en gedigen resursbank och utvecklade verktyg.

Nya idéer når marknaden

NovaMedTech har hittills arbetat med ett 60-tal idéer. Vi ser nu resultat i form av produkter som nått marknaden, innovationer som utvecklats och ger nytta i vården samt en tydlig kunskapstillväxt.

NovaMedTechs verksamhet visar hur medicinsk teknik kan användas för att effektivisera sjukvården och skapa patientfokuserad och patientsäker vård. Ett stort utbyte mellan aktörer inom nätverket har lett till ökad förståelse mellan olika verksamheter. Detta har i sin tur lett till goda samverkansmöjligheter och dynamiska effekter.

Kunskap i fokus

Arbetet har påvisat hur expertkunnande och nätverk inom medicinsk teknik ger verktygen för att en idé ska kunna tas hela vägen till marknad. Detta har skett genom fokus på kunskap inom vård- och omsorgsverksamhet samt näringslivets positiva attityder till entreprenörskap och företagande.

NovaMedTechs styrka har varit det breda triple-helix nätverk som idag omfattar en stor del av de aktörer som verkar inom svensk medicinsk teknik (bland annat landsting, kommuner, akademier, näringsliv, brukar- och branchorganisationer och beslutsfattare). Verksamheten har främst bedrivits inom Östra Mellansverige som omfattar Sörmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län.

Stort nätverk

NovaMedTech har ett stort nätverk som både verkar nationellt och internationellt. Vi ser nu att NovaMedTech blir en allt starkare aktör på den medicintekniska arenan. Verksamheten ser framöver många spännande utmaningar för medicinsk teknik där vi möter den nationella innovationsstrategins ambitioner.

”Vi i Sverige behöver bli mer innovativa, för att möta de globala samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster. För detta krävs ett innovationsklimat som ger bästa möjliga förutsättningar individer, företag, offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer att vara innovativa”.

Process för kommersialisering

Det svåraste med att omvandla nya idéer från sjukvården och medicintekniska forskningsresultat till kliniska produkter är själva kommersialiseringsprocessen. Förutom pengar handlar det om ledarskap, marknadskunskap, marknadsföring samt en detaljerad kunskap om hur sjukvården bedrivs idag. Här har vi en unik erfarenhet inom NovaMedTechs nätverk.

Om Sverige vill behålla en tätposition inom området behöver vi ge mer stöd till idéer som kommer från vårdpersonal, näringslivet och forskare. Vi behöver kraftfulla verktyg för att möta deras kreativitet.

NovaMedTech bidrar aktivt till detta och arbetar för att Svensk medicinteknisk industri fortsatt ska vara mycket framstående. Vi arbetar även för att förbättrade sätt att styra forsknings- och innovationsinsatser ska utvecklas. De ger då bättre utdelning i form av nya företag, nya produkter och förbättrad vård.

Resurs för näringslivet

Sammantaget finns stora möjligheter för svenskt näringsliv att utveckla nya medicintekniska produkter och tjänster för såväl den nationella som den internationella sjukvårdsmarknaden. Medicinsk teknik har inte bara har sitt tillämpningsområde inom vård och omsorg. Tekniken kan även användas inom andra branscher, vilket talar för NovaMedTechs idé att nätverken i verksamheten skall byggas breda.

Life Science-området är erkänt som ett framtidsområde och medicinsk teknik är det delområde med bäst förutsättningarna inför framtiden. Därför har NovaMedTech i Östra Mellansverige goda förtutsättningar för att utgöra den förstärkta satsning som svensk medicinsk teknik behöver för att även fortsättningsvis vara internationellt framstående inom området.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.
Kent Andersson: "Får alla en god och jämlik cancervård?"

Hälsa & sjukvårdPrivat cancervårdsförsäkring vållar debatt. Alivias VD och medicinska direktör bemöter kritiken i Dagens Medicin.... 2019-06-26 0

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.
SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com