tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 May | Löpen Om oss Kontakt
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist,

Utrustning

Många operationssalar uppfyller ej ljudmiljökraven

Av Maria Quinn 2021-04-12
Fotograf: Studio E, Teddy Strandqvist
Operationssalar byggda genom modulsystem underpresterar i ljubabsorberande förmåga. Mätningar visar att många inte uppfyller kraven i Boverkets byggregler.

Moduler med integrerad teknik ger inte bara ett maximalt utnyttjande av yta utan är både funktionellt och hygienisk med släta ytor och minimalt med skarvar. Vid byte av teknisk utrustning tas enkelt en modul-enhet ned och byts ut till ny. Det visuella intrycket av rummet är vackert och upplevs som rent och estetiskt.

Absorberar inte tillräckligt med ljud

Dock finns det en nackdel med modullösning då alla delar i rummet; golv, vägg och tak påverkar ljudmiljön negativt eftersom absorptionen av ljud är obefintlig. Detta på grund av modulernas hårda, reflekterande material som istället bidrar till lång efterklangstid. Kravet på efterklangstid i operationssalar är enligt Svensk Standard 25268 max 0,6 sekunder. Moduler i ren form utan ytterligare akustisk åtgärd ligger runt 2,0 sekunder. Det inte bara strider mot kraven utan utgör en mycket påfrestande miljö för de som befinner sig i rummet.

Satsning för bättre ljudmiljö i Sundsvall

På Sundsvalls sjukhus skulle 17 operationssalar byggas om och 14 nya salar uppföras, vilka inkluderade en ny hybridsal på 105 m²  och en ombyggd sal för akuta kejsarsnitt. För att skapa en god ljudmiljö, godkänd enligt svenska byggnormer, valde man därför att byta ut modul undertaket mot ljudabsorberande undertaksplattor med Absorptionsklass A (ISO 354, ISO 11654). Absorptionsklass A är den högsta klassen och har mycket god förmåga att absorbera ljud. Produkten som valdes var Ecophon Hygiene Performance™, tjocklek 40mm. Denna används som en heltäckande undertakslösning med undantag för LAF-taket, pendlar och belysning, vilket gav en täckning på ca 80 % av takytan.

En akustisk mätning utfördes som uppmätte och beräknade ett medelvärde av efterklangstiden (T20) på ca 0,7 sekunder. Efterklangstiden förväntas sjunka något när samtlig teknisk inredning är på plats samt sjunker ytterligare när människor befinner sig i salen. Överlag är mätningen godkänd enligt Svensk Standard. Det är en betydande sänkning av det ursprungliga värdet på 2,0 sekunder.

Ljudnivå central för arbetsmiljön

Alla operationssalar (65 m²) kommer nu att uppfylla ljudkraven i SS 25268. Det är värt att notera att vi valt en tjockare undertaksplatta än vad som är brukligt då man med 20mm inte heller skulle klara gränsvärdena pga modulernas material. Utan akustisk åtgärd är miljön helt undermålig och inte godkänd enligt svenska krav och regler. Modulerna tillverkas dock i länder där man inte har dessa krav varför beställaren av modul lösning aktivt måste byta ut metall taket.

Med akustiken åtgärdad är modulerna både funktionella, ljusa, lättarbetade och utgör en mycket attraktiv arbetsplats med människans behov i fokus.

Här hittar du Building Caset i sin helhet. Vill du veta mer eller få ett tryckt exemplar kontakta mig på maria.quinn@ecophon.se eller via Twitter @ljudakuten

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com