tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
24 September | Löpen Om oss Kontakt
Macrons örfilare frikänd
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,

Kunskap

Mät radonnivån hemma – minska risken för lungcancer

Av Frank Dittrich 2021-08-16
Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning.
Regelbundna mätningar kan vara lösningen. Långvarig exponering av förhöjda radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer.

I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 14% av lungcancerfallen i Sverige orsakas av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall varje år.

Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem

Risken att drabbas av lungcancer på grund av radon beror på flera faktorer, radonhalten, exponeringstiden och vad en person har för individuella benägenheter att utveckla lungcancer.

Långsamt insjuknande

Det tar lång tid för lungcancer att utvecklas, vanligtvis 15–40 år. Rökare löper större risk att drabbas, cirka 90 procent av de drabbade är rökare.

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor:

1. Från marken
2. Från byggmaterial
3. Från hushållsvattnet

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra byggnader. Radonet från marken åker in i byggnaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen.

Minst två månaders mätperiod

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde bör mätningen (en långtidsmätning) göras under eldningssäsongen från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem. En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Om radonhalten överskrider gränsvärdet och det krävs åtgärder för att minska den, startar man med att undersöka varifrån radonet kommer, för att sen kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlingen.

Det är enkelt att mäta radon själv! Mätpaket för långtidsmätning i villa från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan beställas här.

 

Kent Andersson: "Får alla en god och jämlik cancervård?"

Hälsa & sjukvårdPrivat cancervårdsförsäkring vållar debatt. Alivias VD och medicinska direktör bemöter kritiken i Dagens Medicin.... 2019-06-26 0

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.
SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com