tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 May | Löpen Om oss Kontakt
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care
Konkurrensverket granskar Karolinska-affären
Mats Holmström 526 Journalist,

Hälsa & sjukvård

Ny försäkring kan stärka svensk cancervård

Av Kent Andersson 2019-06-27
Situationen i vården leder ofta till att patienten får vänta på vård långt utanför de föreskrivna riktlinjerna säger Kent Andersson, vd på Alivia.
Alivia lanserar cancervårdsförsäkring. Ska stötta patienten och avlasta den offentliga sjukvården.

För de patienter som hamnar rätt håller svensk cancervård hög klass, men tyvärr avlöser larmrapporterna varandra om att patienter far illa inom cancervården. Med en önskan om att fler ska ha bättre möjlighet att slåss mot sin cancer lanserar Alivia nu en cancervårdsförsäkring som ska stötta patienterna och avlasta den offentliga vården.

9 av 10 patienter får inte sin prostataoperation i tid

Den svenska cancervården står inför stora utmaningar med brist på bemanning, dålig samordning och avsaknad av jämlikhet i behandlingen av olika cancerformer. Det leder till att patienternas väntan på vård ibland hamnar långt utanför de föreskrivna riktlinjerna.

Stora ojämlikheter inom cancervården

Flera av grundarna av Alivia Cancervårdsförsäkring har arbetat inom sjuk- och cancervården samt har egen erfarenhet av familj och vänner som insjuknat i cancer. De flesta patienter får ett mycket bra omhändertagande men det går inte att blunda för att många av de drabbade far illa på olika sätt.

Trots de nationella riktlinjerna gällande standardvårdförlopp råder stor ojämlikhet inom den svenska cancervården. Samtidigt får den svidande kritik på flera områden från såväl cancerorganisationer som patientföreningar.

– Rapporterna nämner bland annat lång väntan på vård och att det kan ta 3–5 år innan alla onkologiska kliniker har uppnått samma policy för hur man använder nya godkända läkemedel, säger Kent Andersson, vd för Alivia.

Patientlagen har lett till försämringar

Patientens ställning tydliggörs av Patientlagen från 2015 men många cancerpatienter känner inte till sina rättigheter, som rätten till second opinion och att kunna söka planerad vård utomlands. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys slog 2017 fast att såväl tillgänglighet som information och delaktighet istället har försämrats.

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.

Inga landsting lever idag upp till de nationella riktlinjerna för prostatabehandling där 9 av 10 patienter inte får sin prostataoperation i tid. Av patienter med bröstcancer får 6 av 10 inte sin primära behandling påbörjad inom de 28 dagar som riktlinjerna föreskriver. Privata sjukvårdsförsäkringar har funnits länge och idag har 700 000 svenskar valt olika typer av försäkringslösningar genom sin arbetsgivare eller via sitt fackförbund.

– Om den offentliga vården lyckades uppfylla sina åtaganden skulle det inte finnas behov av varken privata sjukvårdsförsäkringar eller en cancervårdsförsäkring, säger Kent Andersson.

Skyddsnät utanpå den offentliga vården

På Alivia vill man att försäkringen ska ses som ett skyddsnät som träder in för att stödja patienten när den offentliga vården av olika skäl inte klarar av att leva upp till sina förpliktelser. Därför kan också priset hållas nere, försäkringen kostar från 49 kr/månad.

Tittar man på hur vården fungerar för många cancerpatienter, istället för hur den borde fungera, så råder det inga tvivel om att en cancervårdsförsäkring behövs. Den borde välkomnas av såväl politiker som den offentliga sjukvården. Alla vill vi ju värna om patientens hälsa och trygghet, avslutar Kent Andersson.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.
Kent Andersson: "Får alla en god och jämlik cancervård?"

Hälsa & sjukvårdPrivat cancervårdsförsäkring vållar debatt. Alivias VD och medicinska direktör bemöter kritiken i Dagens Medicin.... 2019-06-26 0

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.
SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com