tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
20 June | Löpen Om oss Kontakt
Virtuella Ung Cancer Milen blev en succée
Tomas Andre 184 tfVD, RaceONE
Ny kampanj för kunskap om känningar
Jenny Eriksson 180 Produktchef, Novo Nordisk AB
Grönt ljus för Sveriges första demensby
Mia Palmé 97 Marketing manager, Förenade Care

Hälsa & sjukvård

Okunskap om magnesium hotar folkhälsan

Av Sven Backlund 2016-11-04
Rekommendationen på 300-400 mg gäller tillskott med ett högt upptag. Om kosttillskottets kvalitet är låg är dessa doser alldeles för låga, säger Jürgen Vormann.
Bättre kunskap hade kunnat förebygga folksjukdomar. ”Läkarnas kunskap om magnesium är låg” säger Jürgen Vormann, ordförande för det tyska förbundet för magnesiumforskning.

Magnesium är en mineral som förekommer i alla koppens processer som använder energi. Mest energi går åt i muskelrörelser och nervimpulser vilket ger magnesiumet en mycket central funktion i kroppen och påverkar samtliga celler.

Magnesiumbrist vanligt

Magnesiumbrist är dock den näst vanligaste näringsbristen i västvärlden. Många människors dagliga intag av magnesium är så lågt som 100-150 mg, vilket är långt ifrån de rekommenderade nivåerna 300-400 mg.

Antibiotika och vissa typer av läkemedel tömmer kroppens naturliga magnesiumförråd.


Tidiga tecken på magnesiumbrist är vadkramp och ryckningar i ögonlocket. Långvarig magnesiumbrist slår hårdast mot våra mest energikonsumerande organ som hjärta och hjärna. På sikt kan det leda till hjärtarytmi, försämrad inlärningsförmåga, diabetes typ två och plötslig hjärtdöd.

Flera orsaker bakom

Vormann menar att magnesiumbristen delvis är sprungen ur ett nytt industriellt jordbruk där livsmedlets naturliga magnesium går förlorat. Men även överanvändning av läkemedel är en av orsakerna:

- Kunskapen om att antibiotika, läkemedel mot högt blodtryck och magsyra, gör att njuren snabbare tömmer kroppens magnesiumförråd. Läkare idag är generellt dåliga på att informera sina patienter om det, säger Vormann

Oxid en fallgrop för patienten

Vormann menar dessutom att många läkare inte tydligt nog  avråder patienten från de billigare, oxid-baserade magnesiumtillskotten:

- Om man tar magnesiumtillskott från oxider måste gastrisk syra till i kroppen för att frigöra magnesiumet. Många äldre har nedsatt produktion av gastrisk syra vilket gör att effekten för oxidpreparat ofta uteblir.

Organisaka tillskott i form av citratbaserat granulat är då ett bättre alternativ då dessa enligt Vormann har överlägset bättre förmåga att ta sig hela vägen ut i systemcirkulationen:

- Citratet påminner kroppen om kända ämnen och gör att magnesiumet tas upp direkt. Rekommendationen på  300-400 mg gäller tillskott med ett högt upptag. Om kosttillskottets kvalitet är låg är dessa doser alldeles för låga.

Medvetandet ökar

Även om kunnandet kring magnesiumets betydelse för mänskligt välbefinnande, sakta men säkert ökar i samhället, återstår ett stort arbeta med att lyfta frågans anseende i den svenska sjukvården.

Vägen dit är lång, men tack vare forskare som Jürgen Vormann ställer sig ständigt fler i leden för de som menar att den snabbaste lösningen inte alltid är den billigaste, i alla fall inte mätt i mänskligt lidande och kostnader för samhället.

MS-medicin får grönt ljus för användning under graviditet och amning

Hälsa & sjukvårdTillåten användning vid graviditet och amning. Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel.... 2019-10-10 0

Foto: Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste icke- traumatiska orsaken till neurogiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.
Kent Andersson: "Får alla en god och jämlik cancervård?"

Hälsa & sjukvårdPrivat cancervårdsförsäkring vållar debatt. Alivias VD och medicinska direktör bemöter kritiken i Dagens Medicin.... 2019-06-26 0

Foto: Svensk cancervård får svidande kritik, bland annat från Cancerfonden, på grund av för lång väntan på vård.
SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com