tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
27 October | Löpen Om oss Kontakt
Massivt firande när restriktionerna togs bort
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare,
PLiPP går mot börsen
Anders Kellman 118 Marknadsansvarig, PLIPP

Utrustning

Utsövda patienter återhämtar sig snabbare

Av Maria Quinn 2021-07-05
Patienthotell Sunderby sjukhus, Luleå.
Sömn är avgörande för patienternas återhämtning. Nu visar studier från patienthotellet i Luleå att 40% färre patienter väcks i onödan om man byter ut gipstak mot ljudabsorberande tak.

God läkande nattsömn

Det är väl känt att patienter vanligtvis har stora besvär med att få en ostörd nattsömn när man är inlagd på sjukhus och det har konsekvenser för tillfrisknandet. På Patienthotellet Vistet har man byggt alla patienters enkelrum med ljudabsorberande undertak samt med god ljudisolering mellan rummen. Personalen ser en stor förbättring med nattsömnen hos patienterna och man har filosofin att en påskyndad läkning ger kortare vårdtider!

Stödja det friska

Målet med verksamheten på Vistet är att ta tillvara det friska hos patienten och att använda och sätta
igång de egna resurserna! Verksamheten har ett brett synsätt och ser på läkningsprocessen utifrån fyra perspektiv: det rent fysiska som patienten upplever, exempelvis smärta och sömn, men också den psykiska aspekten på hur det nuvarande tillståndet påverkar människan. Utöver det tar man stor hänsyn till patientens sociala sammanhang och även det kulturella perspektivet som kan ta sig många olika uttryck. Det finns bland annat plats för anhöriga i alla patientrum. Rummen ska också kunna fungera som en privat sfär där patienten ska kunna dra sig tillbaka när den så önskar.

En behaglig ljudmiljö

På Vistet arbetar man med person-centrerad vård vilket innebär en mycket nära och involverande relation mellan patient och vårdteam. All rapportering sker exempelvis inne på patientrummet! Patienthotellet består av 69 enkelrum för patienter som är utskrivna från slutenvården men fortfarande har ett vårdbehov som kräver personal. Byggnaden ligger intill Sunderby sjukhus, vackert belägen med naturen inpå knuten.

Oj jag blir frisk bara av att komma in här

För att förstärka det friska och den egna resursen hos patienterna erbjuds mycket mer än den ”vanliga” vården - här finns en fin spaanläggning och ett gym som bland annat erbjuder träning i form av yoga och det finns också en mindre restaurang som både patienter, anhöriga och personal kan nyttja. Entrén är luftig och mycket vacker med fantastiska lampor och konst, en mycket behaglig miljö som enkelt leder en fram till den stora hotell liknande receptionen. Undertaket har valts med omsorg och skapar arkitektonisk vackra linjer som stämmer väl med resten av inredningen och skapar en mycket behaglig och välkomnande ljudmiljö.

Verksamheten gör utvärderande mätningar regelbundet, och man får toppbetyg på området Trygghet och Trivsel av patienterna. “Oj jag blir frisk bara av att komma in här” säger patienter om byggnaden, detta trots att Vistet ger fler medicinska behandlingar än alla andra patienthotell i Sverige!

Målet är att bli “Sveriges bästa hälsofrämjande patienthotell” !

SITE RUN BY NEWSEF.

Adress: Birger Jarlsgatan 18
Postnummer: 11156, Stockholm
E-postadress: info@newsef.com